0

LPR:n Minskin neuvotteluiden lähettiläs Deinego: ETYJ:n uusi suomalainen ryhmänvetäjä on edeltäjäänsä valmiimpi etsimään yhteisymmärrystä

Entisen Luganskin alueen ETYJ:n erityistarkkailumission uusi ryhmänvetäjä, Jukka Tuononen, on edeltäjäänsä valmiimpi etsimään yhteisymmärrystä yhteisissä toimenpiteissä jännitteiden lieventämiseen kontaktilinjalla, sanoi Luganskin kansantasavallan (LPR) Minskin neuvotteluiden lähettiläs Vladislav Deinego.

“Herra Benen [Christophe Bene, entisen Luganskin alueen edellinen ETYJ:n erityismission ryhmänvetäjä] kanssa oli melko hankalaa,” Deinego sanoi tiistaina. ”Jukka on varautuneempi, huomaavaisempi. Tämän lisäksi hänen kanssaan voi käydä keskusteluja ja nämä keskustelut johtavat tuloksiin.”

“Ottaen huomioon tapahtumat Stanitsajassa, jossa kanssakäyminen entisen Luganskin alueen ETYJ:n ryhmän kanssa oli huomattavasti parempaa, kuin edellisillä kaluston ja joukkojen vetämisen yrityskerroilla,” Deinego sanoi.

“Voimme löytää kentällä yhteisymmärryksen tämän ETYJ:n erityistarkkailumission johtajan kanssa, joka on ETYJ:n mandaatin ja peruskirjan mukainen.”

“Tasavalta kykenee yhteistyöhön ja yhteisiin toimenpiteisiin jännitteiden purkamisessa kontaktilinjalla. Tämä on yksi ETYJ:n päätavoitteista, joka on hyvin tärkeä kansalaisillemme,” hän sanoi.

Tuononen on taustaltaan everstiluutnantti Puolustusvoimien kansainvälisestä keskuksesta. Hän toimi vuoden 2016 lokakuuhun asti sisäministeriön alaisen Kriisinhallintakeskuksen johtajana.

DONi News Agency

DONi Uutiskatsaus

Comments: No comments yet

Post a comment

View More