31

Ukraina, stoppa det blodiga kriget i Donbass! - Online Petition

Sedan början av 2014 har ukrainska krigsherrar målmedvetet utrotat invånarna i Donbass och öppet stödjat nynazister och kriminella legosoldater. Detta krig har redan pågått i 3 år, och trots alla politiska krafter, verkar inget slut i sikte.

Vårt mål är att berätta sanningen om denna tragedi och att samla underskrifter för en petition, som vi kommer att skicka till FN: s råd för mänskliga rättigheter. Ju förr vi får det nödvändiga antalet underskrifter, desto fler barns liv kommer vi att rädda.

Detta projekt startades av människor som verkligen bryr sig om alla barn och kräver ett slut på inbördeskriget i Ukraina. Namnet på projektet är «101LIFE» och det visar antalet barn som har dödats i detta krig.

Ett brev till FN:s råd för mänskliga rättigheter:

Vi, oidentifierade invånare i Europa,

uttrycker djup oro över situationen i en långvarig väpnad konflikt, som har pågått i över två år i den östra delen av Europa, och önskar uppriktigt att den meningslösa blodspillan stoppas och att fred och ordning på den europeiska kontinenten ska återställas så snart som möjligt. Vi styrs av en önskan att ge stöd för att försvara de omistliga rättigheterna och friheterna hos Donbass människor, vädjar med följande upprop:

År 2014, som ett svar på en kupp i Kiev, organiserades fredliga protestdemonstrationer av miljontals människor i Ukraina som krävde att de självutnämda myndigheterna i Kiev skulle följa lagstiftningen i Ukraina. Den nya ledningen i Ukraina reagerade på protesterna från ukrainska medborgare genom att släppa lös ett inofficiellt krig - den så kallade antiterroristoperationen. På ett ögonblick berövades miljontals civila som försökte att motstå den rådande laglösheten, sina grundläggande mänskliga, medborgerliga och politiska rättigheter: rätten till liv, frihet, till kroppslig integritet, rätt till personlig säkerhet, rätt till skydd mot omänsklig behandling, rätt till hälsa , rätten till fri rörlighet, rätten till åsikts- och yttrandefrihet, och många andra omistliga rättigheter vilka erkänns av världssamfundet.

Den ukrainska propagandamaskinen försöker systematiskt att presentera för oss de människor som inte är rädda för att uttrycka sin åsikt om kuppen i Kiev 2014, som terrorister och militanta.

De nya ukrainska myndigheterna döljer och gömmer minutiöst allt som händer i Donbass från det internationella samfundet, undanhåller information om blockaden och beskjutningen av skolor och sjukhus. Massmedia i Europeiska unionens medlemsstater, ger i sin tur inte heller samhället en objektiv bild av de händelser som äger rum i Donbass, och därigenom överser de de marginella nationalistiska grupper, som tagit makten i Ukraina.

Bara tack vare enskilda individer av våra medborgare, som inte är rädda för sanktioner från myndigheterna i Ukraina och som personligen besökt territoriet Donbass, har vi fått information om alla svårigheter, som invånare i denna region har genomlidit de senaste två åren.

Enligt ögonvittnen, är det klart att "Ukrainska staten" för krig mot sina egna medborgare: mot barn, äldre, kvinnor - miljontals civila, som går igenom de omänskliga prövningar och onödigt lidande utan någon möjlighet att lämna sina hus, som hamnat under eld; mot människor, vars rättigheter måste skyddas av det civiliserade världssamfundet och i första hand av våra regeringar.

Nu vet vi att den ekonomiska blockaden och transportblockaden av Donbass, tillsammans med de oupphörliga stridsåtgärderna leder till svält och lidande för socialt utsatta medborgare, som har befunnit sig på randen till överlevnad. Efter att inte längre ha någon möjlighet att producera och exportera produkter, har industrier fått stoppa produktionen och lämnat tusentals arbetstagare utan försörjning. De sociala anläggningarna, såsom skolor och sjukhus, har regelbundet kommit under beskjutning. De gränser och kontroller som uppförts av de ukrainska myndigheterna, har separerat en del av statens territorium, och dessa åtgärder har lett till att det är omöjligt för folket i Donbass att vara fullvärdiga medborgare i deras eget land.

Som en följd av åtgärder av den centrala regeringen i Ukraina, har tusentals familjer skilts: barn och deras föräldrar kan inte se varandra; äktenskap bryts ner, p.g.a. oförmåga att klara separation från nära och kära. Dessutom har Kiev-myndigheterna stoppat sociala utbetalningar och med detta har de faktiskt har övergett hundratusentals pensionärer, mödrar, funktionshindrade och andra med statsgaranterad rätt till social trygghet, åt sitt eget öde.

Efter att ha fått reda på om sådana övergrepp från de ukrainska myndigheterna, kan vi inte längre stå ut med att se våra regeringar och internationella organisationer vara inaktiva eller ge passivt stöd till de ukrainska myndigheternas brott.

Vi kan inte tiga, och vi förklarar ansvarsfullt :
Vi är övertygade om att människorna i Donetsk och Lugansk regioner inte är extremister, terrorister eller kriminella. De är människor som kräver respekt för de grundläggande mänskliga rättigheterna, som bygger på de grundläggande principerna om humanism: rätten till liv, rätten till fysisk integritet, rätt till personlig säkerhet, rätt till skydd mot omänsklig behandling, rätt till hälsa, för vilkas efterlevnad vi står!

Vi tror att kriget i Donbass kan stoppas endast genom fredliga medel,
genom förhandlingar och en nationell enighet, vilket är möjligt endast med aktiv och opartisk hjälp av europeiska stater och hela världssamfundet.

Vi är övertygade om att varje människa har rätt till information, yttrandefrihet och trosfrihet och därför kräver vi att våra regeringar stoppar informationsblockaden.

Vi uppmanar Ukraina att stoppa det blodiga kriget i Donbass, och regeringarna i våra länder att ge aktivt stöd till ett tillbakadragande av de ukrainska trupperna av ledaren Poroshenko P.A.,vi uppmanar till fredsförhandlingar och inrättande av en varaktig fred i territoriet Donbass.

I enlighet med artikel 1 i FN-stadgan är denna organisationens faktiska syfte att uppnå internationellt samarbete för att främja och uppmuntra respekt för mänskliga rättigheter och grundläggande friheter för alla, utan åtskillnad med avseende på ras, kön, språk eller religion.
Detta är vårt gemensamma mål som människor och medborgare i tjugonde århundradet. Därför kan vi inte bortse från vad som händer i närheten av oss och vi uppmanar FN att uppmärksamma de flagranta kränkningar av de mänskliga rättigheterna i Ukraina.

Jag, en invånare i Europa, bifogar min signatur under denna petition för att visa mitt engagemang för de uppgifter som anges i framställningen och framföra klagomål till FN: s råd för mänskliga rättigheter, angående kränkningar av de mänskliga rättigheterna som Ukraina begår i Donbass.

DONi News Agency

Senaste DONi PressRekommenderade artiklar

Comments: 31 Comments

31

Comments

 • Comment by Samuli jääskeläinen on 16 Mar 2017

  Ukraina. Stop the war please

 • Comment by Heikki Sipilä on 16 Mar 2017

  Stop the War!

 • Comment by Vilho Kinnunen on 16 Mar 2017

  Lopettakaa Itä-Ukrainan pommittaminen

 • Comment by Maria Viherlaakso on 16 Mar 2017

  Peace as soon as possible.

 • Comment by Anne Ruuskanen on 17 Mar 2017

  Weapons make not peace!. Weapons make corpses and enemies!

 • Comment by masson on 17 Mar 2017

  arreter de faire couler le sang de ces innocents et que l'UE et le FMI arrete d'armée ces nazis qui ne se privent pas de tuer femme et enfants sans autres formes de procés la liberté des peuples a exister est dans dans la charte des droit de l'homme existe et il est honteux que des gens qui ont choisi de vivre autrement que sous un regime nazis soit accepter

 • Comment by lorinquer on 17 Mar 2017

  arreter de faire couler le sang de ces innocents et que l'UE et le FMI arretent d'armer ces nazis

 • Comment by MATAGNE Maurice on 17 Mar 2017

  Arrêter le massacre perpétré par les nazis de KIEV, contre la population du Donbass et de Lougansk.
  Elle demande le respect des droits de l'homme.

 • Comment by Katrin Tschö on 17 Mar 2017

  We must end the war in Donbass.

 • Comment by Scarlatti Dominique on 17 Mar 2017

  Stop,au massacre des civils dans tout le donbass et surtout que l'UE dont la France arrete de cautionner les assassins de Kiev ! ! !

 • Comment by gobert christophe on 17 Mar 2017

  non aux droits de l'homme à deux vitesses , arreter le massacre dans le dombass

 • Comment by Lyudmyla Kubrak on 17 Mar 2017

  Finite la guerra in Donbas! !! Basta le guerre è violenza! !!

 • Comment by konotop on 17 Mar 2017

  le droit des peuples a disposer d'eux même.

 • Comment by Didonna on 17 Mar 2017

  Je soutien le dombass stop à se massacre

 • Comment by touat hocine on 18 Mar 2017

  arretez le conflit entre freres au profit des occidentaux

 • Comment by catherine on 18 Mar 2017

  Oui pour le respect du droit international et le droit des peuples à l'auto-détermination ! Oui! pour juger les responsable des crimes de guerre contre le peuple du Donbass ! oui pour dénoncer ces nazis qui fêtent en 2017 la waffen SS et commettent les pires exactions !

 • Comment by Capron on 18 Mar 2017

  Contre cette guerre

 • Comment by Herbinet on 18 Mar 2017

  Stop!!!
  Arrêtez!
  L'histoire du monde ne vous a donc rien appris?
  Ça suffit!
  Cessez ces meurtres déguisés!
  Nous sommes la seule espèce à nous autodétruire! Il n'y a vraiment pas de quoi pavoiser!

 • Comment by sambati on 18 Mar 2017

  Je soutiens le Donbass car je suis pour la justice et la vérité et ce n'est pas le cas!
  Le pire dans tout cela c'est que la France l'Europe Etas-Unis et la plus part des merdias ils soutiennent ces atrocités et ces nazis!!!!!
  Respect aux habitants du Donbass et à tous ceux qui les aides,

 • Comment by Antinoro on 20 Mar 2017

  Arrêtés les guerres,c'est pénibles des voir des personnes femmes et enfants ces faires massacrés,L'ONU !!!ça sert à rien,c'est le pouvoir qu'il domine le monde ,vivres et laissés vivres,

 • Comment by Merot Iryna on 20 Mar 2017

  Stop!!! Arrêtez faire la guerre contre la population du Donbass et de Lougansk.Arrétez tuer femme et enfants du Donbass!!! Ils demande le respect des droits de l'homme.

 • Comment by Pierre Brun de Saint Hippolyte on 20 Mar 2017

  Arrêtez cette guerre. appliquez les accords de Minsk.

 • Comment by Jean Hamblenne on 20 Mar 2017

  Toutes les guerres sont injustes.

 • Comment by Bernardino Fransousky on 21 Mar 2017

  L’agression ethnique dont se rend coupable le gouvernent de monsieur Porochenko est un crime de guerre civile perpétré avec les moyens techniques et les armes fournis par Washington et l'Union Européenne. Le sang versé retombera sur la tête des commanditaires ultimes de ce crime d' Etat.

 • Comment by Alex on 22 Mar 2017

  Stop the war on Donbass and stop the occupation of Novorossiya!

 • Comment by Jacky Lepan on 22 Mar 2017

  Arrêtez faire la guerre contre la population Ukranien Arrétez tuer femme et enfants les guerres au profit des occidentaux est USA.

 • Comment by Jerry Raiter on 22 Mar 2017

  Stop this stupid war.
  Yesterday brothers try to kill each other today, are you all crazy?
  If some part of Russia will want to separate and join Ukraine, will Ukraine will look positive if Russia will attack that part?

 • Comment by Ireneus Moras on 22 Mar 2017

  Stop this war now.

 • Comment by Jasenska on 22 Mar 2017

  STOP WAR !

 • Comment by Kris on 23 Mar 2017

  Time to end with violence and war and the victims are elders and children !!!

 • Comment by Elo Kemppainen on 28 Mar 2017

  Rauha Eurooppaan...!

Post a comment

View More