31

Ukrajino, zastav krvavou válku na Donbasu! - ON-LINE Petice

Od roku 2014 ukrajinští militaristé úmyslně zabíjí obyvatele Donbasu, otevřeně podporují marginály a nositele nacistických myšlenek. Tři roky pokračuje válka a žádná politická síla ji zatím nemůže zastavit. Naším cílem je povědět světu pravdu a zaslat Radě pro lidská práva OSN Výzvu podepsanou občany Evropy. Čím rychleji budeme mít potřebný počet podpisů, tím více dětských životů zachráníme. Tento projekt byl iniciován aktivními občany, kteří volají po ukončení občanské války na Ukrajině. Název projektu «101LIFE» zobrazuje počet dětí, které byly zabity na Donbasu.

Výzva

Radě pro lidská práva Organizaci Spojených Národů:

My, nelhostejní obyvatelé Evropy, vyjadřujeme znepokojení nad situací vleklého ozbrojeného konfliktu, pokračujícího již druhý rok ve východní části Evropy, vedeni touhou pomáhat při zachování nezadatelných práv a svobod obyvatel Donbasu se obracíme k Vám s následující Výzvou:

V roce 2014, jako odpověď na převrat v Kyjevě vyšly miliony obyvatel Ukrajiny k pokojným protestům vyzývající nelegitimní úřady v Kyjevě k dodržování zákonů Ukrajiny. Na tyto akce vedení Ukrajiny odpovědělo rozpoutáním nevyhlášené války tak zvanou protiteroristickou operací.

Miliony civilistů, kteří se snažili zabránit bezpráví, byly zbaveny základních občanských a politických práv - práva na život, svobodu a osobní nedotknutelnost, práva na osobní bezpečnost, práva na ochranu před nelidským zacházením, práva na zdraví, práva na svobodu pohybu, práva na svobodu přesvědčení, projevu a mnoha dalších světovým společenstvím uznávaných nezadatelných práv člověka.

Ukrajinská propagandistická mašinérie se systematicky snaží prezentovat lidi, kteří se nebojí vyjádřit svůj názor na převrat v Kyjevě v roce 2014, jako teroristy a bojovníky.

Ukrajinské úřady ignorují a důkladně zatajují před mezinárodním společenstvím vše co se děje na Donbasu, zamlčují informace o obléhání, ostřelování škol a nemocnic. Média členských států Evropské unie také nepřinášejí veřejnosti objektivní obraz událostí odehrávajících na Donbasu, podporují tím marginální nacionalistické skupiny, které jsou na Ukrajině u moci.

Jen díky některým našim spoluobčanům kteří osobně navštívili území Donbasu a kteří se nebojí sankcí ze strany Ukrajiny, jsme se dozvěděli o všech pohromách, které zažívají obyvatelé tohoto regionu v posledních dvou letech.

Podle očitých svědků je jasné, že "stát" Ukrajina vede válku proti vlastním občanům: proti dětem, starcům, ženám - miliónům civilistů, kteří jsou vystaveni nelidskému utrpení a každodennímu ostřelování, kteří nemají možnosti opustit svůj dům a zůstávají i nadále pod palbou. Proti obyvatelům, jejichž práva by měla být chráněna civilizovaným světovým společenstvím a našimi vládami.

Vidíme, že hospodářská a dopravní blokáda Donbasu, spolu s přetrvávajícími boji vede k hladu a utrpení sociálně slabších občanů, kteří jsou na pokraji přežití. Donbas nemá možnost vyrábět a vyvážet výrobky, zastavuje proto průmyslové podniky, tisíce dělníků opouští továrny a zůstávají bez obživy. Pod neustálým ostřelováním jsou sociální zařízení, školy a nemocnice. Ukrajinskými orgány vytvořené hranice a hraniční přechody uměle oddělují část území státu a obyvatelé Donbasu nemohou být plnoprávnými občany své země.

V důsledku jednání ústřední ukrajinské vlády tisíce rodin byly rozděleny, děti se nemohou vidět se svými rodiči, v důsledku odloučení svých blízkých se rozpadají manželství. Zastavením výplat sociálního zabezpečení Kyjevské orgány nechaly na holičkách stovky tisíc důchodců, matek, osob se zdravotním postižením a všech, kteří mají státem garantované právo na sociální zabezpečení.

Vzhledem k takovým zločinům ukrajinských úřadů již nemůžeme dále nečinně přihlížet pasivitě našich vlád a mezinárodních organizací, nemůžeme nadále mlčet a nic nedělat a odpovědně prohlašujeme:

Jsme přesvědčeni, že obyvatelé Doněckého a Luganského regionu nejsou extremisté, teroristé nebo zločinci. Jsou to lidé, kteří vyžadují dodržování základních lidských práv založených na základních principech humanismu - právo na život, svobodu a osobní nedotknutelnost, právo na osobní bezpečnost, právo na ochranu před nelidským zacházením, právo na zdraví, za jejichž dodržování se hlásíme i my!

Jsme přesvědčeni, že válku na Donbasu je možné zastavit jen mírovou cestou, cestou jednání a celospolečenskými dohodami, což je možné jen při angažované podpoře zemí Evropského společenství a celého světa.

Jsme přesvědčeni, že každý člověk má právo na informace, svobodu slova a přesvědčení a proto žádáme naše vlády o ukončení informační blokády.

Vyzýváme ukrajinskou vládu k ukončení krvavé války na Donbasu a naše vlády aktivně spolupracovat na uskutečnění mírových jednání a nastolení stabilní mírové situace na území Donbasu.

V souladu s čl. 1 Stanov Organizace Spojených Národů tato organizace zajišťuje mezinárodní spolupráci, podporuje rozvoj dodržování lidských práv a dodržování základních svobod pro všechny obyvatele bez rozlišování rasy, pohlaví,jazyků a náboženství. Toto je náš společný cíl, cíl občanů, žijících v XXI století.

Proto nemůžeme zavírat očí na probíhající nepravosti v naší bezprostřední blízkosti a vyzýváme Organizaci Spojených Národů obrátit pozornost na hrubé porušování lidských práv na Ukrajině.

Já, občan Evropy, se podepisuji pod tuto výzvu, potvrzuji svůj souhlas s touto informací a připojuji svůj hlas k Stížnosti Radě pro lidská práva OSN na porušování lidských práv občanů Donbasu vládou Ukrajiny.

Информационное агентство DONi

Aktuality DONi PressČlánky

Comments: 31 Comments

31

Comments

 • Comment by Samuli jääskeläinen on 16 Mar 2017

  Ukraina. Stop the war please

 • Comment by Heikki Sipilä on 16 Mar 2017

  Stop the War!

 • Comment by Vilho Kinnunen on 16 Mar 2017

  Lopettakaa Itä-Ukrainan pommittaminen

 • Comment by Maria Viherlaakso on 16 Mar 2017

  Peace as soon as possible.

 • Comment by Anne Ruuskanen on 17 Mar 2017

  Weapons make not peace!. Weapons make corpses and enemies!

 • Comment by masson on 17 Mar 2017

  arreter de faire couler le sang de ces innocents et que l'UE et le FMI arrete d'armée ces nazis qui ne se privent pas de tuer femme et enfants sans autres formes de procés la liberté des peuples a exister est dans dans la charte des droit de l'homme existe et il est honteux que des gens qui ont choisi de vivre autrement que sous un regime nazis soit accepter

 • Comment by lorinquer on 17 Mar 2017

  arreter de faire couler le sang de ces innocents et que l'UE et le FMI arretent d'armer ces nazis

 • Comment by MATAGNE Maurice on 17 Mar 2017

  Arrêter le massacre perpétré par les nazis de KIEV, contre la population du Donbass et de Lougansk.
  Elle demande le respect des droits de l'homme.

 • Comment by Katrin Tschö on 17 Mar 2017

  We must end the war in Donbass.

 • Comment by Scarlatti Dominique on 17 Mar 2017

  Stop,au massacre des civils dans tout le donbass et surtout que l'UE dont la France arrete de cautionner les assassins de Kiev ! ! !

 • Comment by gobert christophe on 17 Mar 2017

  non aux droits de l'homme à deux vitesses , arreter le massacre dans le dombass

 • Comment by Lyudmyla Kubrak on 17 Mar 2017

  Finite la guerra in Donbas! !! Basta le guerre è violenza! !!

 • Comment by konotop on 17 Mar 2017

  le droit des peuples a disposer d'eux même.

 • Comment by Didonna on 17 Mar 2017

  Je soutien le dombass stop à se massacre

 • Comment by touat hocine on 18 Mar 2017

  arretez le conflit entre freres au profit des occidentaux

 • Comment by catherine on 18 Mar 2017

  Oui pour le respect du droit international et le droit des peuples à l'auto-détermination ! Oui! pour juger les responsable des crimes de guerre contre le peuple du Donbass ! oui pour dénoncer ces nazis qui fêtent en 2017 la waffen SS et commettent les pires exactions !

 • Comment by Capron on 18 Mar 2017

  Contre cette guerre

 • Comment by Herbinet on 18 Mar 2017

  Stop!!!
  Arrêtez!
  L'histoire du monde ne vous a donc rien appris?
  Ça suffit!
  Cessez ces meurtres déguisés!
  Nous sommes la seule espèce à nous autodétruire! Il n'y a vraiment pas de quoi pavoiser!

 • Comment by sambati on 18 Mar 2017

  Je soutiens le Donbass car je suis pour la justice et la vérité et ce n'est pas le cas!
  Le pire dans tout cela c'est que la France l'Europe Etas-Unis et la plus part des merdias ils soutiennent ces atrocités et ces nazis!!!!!
  Respect aux habitants du Donbass et à tous ceux qui les aides,

 • Comment by Antinoro on 20 Mar 2017

  Arrêtés les guerres,c'est pénibles des voir des personnes femmes et enfants ces faires massacrés,L'ONU !!!ça sert à rien,c'est le pouvoir qu'il domine le monde ,vivres et laissés vivres,

 • Comment by Merot Iryna on 20 Mar 2017

  Stop!!! Arrêtez faire la guerre contre la population du Donbass et de Lougansk.Arrétez tuer femme et enfants du Donbass!!! Ils demande le respect des droits de l'homme.

 • Comment by Pierre Brun de Saint Hippolyte on 20 Mar 2017

  Arrêtez cette guerre. appliquez les accords de Minsk.

 • Comment by Jean Hamblenne on 20 Mar 2017

  Toutes les guerres sont injustes.

 • Comment by Bernardino Fransousky on 21 Mar 2017

  L’agression ethnique dont se rend coupable le gouvernent de monsieur Porochenko est un crime de guerre civile perpétré avec les moyens techniques et les armes fournis par Washington et l'Union Européenne. Le sang versé retombera sur la tête des commanditaires ultimes de ce crime d' Etat.

 • Comment by Alex on 22 Mar 2017

  Stop the war on Donbass and stop the occupation of Novorossiya!

 • Comment by Jacky Lepan on 22 Mar 2017

  Arrêtez faire la guerre contre la population Ukranien Arrétez tuer femme et enfants les guerres au profit des occidentaux est USA.

 • Comment by Jerry Raiter on 22 Mar 2017

  Stop this stupid war.
  Yesterday brothers try to kill each other today, are you all crazy?
  If some part of Russia will want to separate and join Ukraine, will Ukraine will look positive if Russia will attack that part?

 • Comment by Ireneus Moras on 22 Mar 2017

  Stop this war now.

 • Comment by Jasenska on 22 Mar 2017

  STOP WAR !

 • Comment by Kris on 23 Mar 2017

  Time to end with violence and war and the victims are elders and children !!!

 • Comment by Elo Kemppainen on 28 Mar 2017

  Rauha Eurooppaan...!

Post a comment

View More